پرداخت قبض بیمه تامین اجتماعی بانک ملت بانک ملی

برای تسهیل ارائه خدمات به توسعه شبکه بانکداری الکترونیک، امکان پرداخت قبوض تامین اجتماعی از طریق خودپردازهای بانک ملی و پرداخت قبض بیمه تامین اجتماعی بانک ملت ایران فراهم شدو پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از درگاه اینترنتی بانک سپه با پرداخت قبوض. پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی 1:پرداخت قبض بیمه تامین اجتماعی – پایگاه خبری بانکداری الکترونیک 2:پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی از طریق درگاه پرداخت 3:پرداخت اینترنتی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی 5: پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی باخودپرداز بانک ملی – صنعت بیمه
 

پرداخت قبض, بیمه, تامین اجتماعی, بانک ملت,پرداخت قبض بیمه تامین اجتماعی بانک ملت